قیمت و فروش نرم افزارهای زیمنس

 

از سازگاری نرم افزار های اتوماسیون صنعتی زیمنس بهره ببرید

 

حداکثر بهره وری در سراسر پروژه اتوماسیون:

نرم افزار SIMATIC ، نرم افزار های اتوماسیون برای اطمینان از عملکرد و کارایی در تمام مراحل چرخه عمر یک کارخانه یا ماشین، از سطح کارخانه تا سطح مدیریت شرکت، ضروری است.

زیمنس بر اساس نرم‌افزار SIMATIC به شما کمک می‌کند تا از طریق ابزارهای مهندسی و شبیه‌سازی ساده‌شده، زمان ورود به بازار خود را کوتاه کنید، همچنین از طریق عملکردهای تشخیصی و مدیریت انرژی و رفع سریع مشکلات، از جمله دسترسی از راه دور، عملکرد سیستم را افزایش دهید.

 

  ارائه مشاوره های تخصصی توسط کارشناسان کارآزموده و دوردیده رسمی زیمنس